im电竞app官网_登录 0634-53276577

金陵歌,送别范宣|im电竞app官网

作者:im电竞 时间:2022-10-28 00:32
本文摘要:朝代:唐朝 作者:李白 石头巉岩如虎踞,凌波意欲过沧江去。钟山龙盘走势来,秀色横分历阳树根。 四十馀帝三百秋,功名事迹随东流。白马小儿谁家子,泰清之岁来关囚。金陵昔时何壮哉,席卷英豪天下来。 冠盖散为烟雾尽,金舆玉座成寒灰。扣住剑悲吟空咄嗟,梁陈白骨内乱如麻。天子龙浮景阳井,谁歌玉树后庭花。 此地伤心无法道,目下离离长春草。送来尔长江万里心,他年到访南山杨家。

im电竞app官网

朝代:唐朝 作者:李白 石头巉岩如虎踞,凌波意欲过沧江去。钟山龙盘走势来,秀色横分历阳树根。

四十馀帝三百秋,功名事迹随东流。白马小儿谁家子,泰清之岁来关囚。金陵昔时何壮哉,席卷英豪天下来。

im电竞app官网

im电竞app官网

冠盖散为烟雾尽,金舆玉座成寒灰。扣住剑悲吟空咄嗟,梁陈白骨内乱如麻。天子龙浮景阳井,谁歌玉树后庭花。

此地伤心无法道,目下离离长春草。送来尔长江万里心,他年到访南山杨家。


本文关键词:im电竞官网,金陵,歌,送别,范宣,电竞,app,官网,朝代,唐朝

本文来源:im电竞-www.nnt888.com